• Hem
  • Pressmeddelande...
Allmännytta

Pressmeddelande: Seger för hyresgästerna när utförsäljningen stoppas!

Öbo har fått i uppdrag av styrande partier S, C och Kd att sälja ut flera hundra av sina lägenheter. Det sas att utförsäljningen skulle användas för att bekosta lite av den renovering som behöver göras, särskilt i de miljonprogramsområden som finns runt om i Örebro. Vänsterpartiet har hela tiden ifrågasatt utförsäljningen och nu stoppas förslaget om att sälja ut 800 lägenheter.

– Det är en seger för alla hyresgäster som bor hos Öbo. Jag är väldigt glad att utförsäljningen stoppades idag, säger Murad Artin Vänsterpartiets representant i Öbos styrelse.

Öbo är en av Sveriges starkaste allmännyttiga bostadsbolag med över 20 000 hyresrätter och deras inverkan i bostadsmarknaden har varit väldigt positiv. En sådan omfattande utförsäljning skulle därför inte bara drabba berörda hyresgäster väldigt hårt utan även försvaga det kommunala bostadsbolaget Öbo.

– Vi behöver fler bostäder som styrs enligt demokratiska principer och inte har som syfte att ge största möjliga vinst. Vänsterpartiet vill utveckla allmännyttan- inte avveckla den, fortsätter Murad.

Öbo har tidigare sålt ut delar av sitt bostadsbestånd till exempel i Brickebacken. Där har underhållet av bostäderna misskötts och misskötsamheten sträcker sig även till bolagets bostäder i andra städer. Det är anledningen till att Vänsterpartiet har varit extremt kritiska då det fanns en uppenbar risk att lägenheter skulle säljas till oseriösa hyresvärdar och där hyresgästerna är de som får betala priset.

– Det är bra att styrande partier inser att deras bostadspolitik inte hade något folkligt stöd, säger Martha Wicklund Vänsterpartiets oppositionsråd. Samtidigt är striden om Öbo långt ifrån över, ett nytt förslag om att sälja ut lägenheter kan komma redan nästa år.

En ny hyresvärd hade också kunnat innebära höjda hyror genom onödiga lyxrenorveringar som gjort att vanliga människor inte hade haft råd att bo kvar.

– Vi kommer också att fortsätta kämpa för att stoppa vinstuttaget ur Öbo. De vinster som Öbo gör ska återinvesteras i bolaget och se till att Öbo förblir ett allmännyttigt bolag med rimliga hyror, avslutar Martha

Kopiera länk