• Hem
  • Pressmeddelande...
Pressmeddelande

Pressmeddelande: V om policyn som nekar teckenspråkiga utbildning: ”Inhumant sätt att spara pengar”

När Fredrik Levin nekades teckenspråkstolk för att gå en yrkesutbildning på Komvux i Örebro reagerade Vänsterpartiet starkt. Fredrik överklagade beslutet och förra veckan kom Skolväsendets överklagandenämnd med beskedet att Örebro kommun nu måste ompröva beslutet.

– För oss i Vänsterpartiet är det här en oerhört viktig seger för att säkerställa teckenspråkigas rätt i Örebro kommun, säger Vänsterpartiets kommunalråd Martha Wicklund.

I och med Fredriks fall lyser ledningens undermåliga finansiering igenom. Å ena sidan ska Örebro vara Europas teckenspråkiga huvudstad, samtidigt har styrande partier inte gett verksamheterna tillräckliga resurser för att vara just det. Styrande partier S, C och KD har inte gett Komvux rätt förutsättningar, något som i praktiken innebär att döva personer hindras från att gå en specifik komvuxutbildning om det inte finns minst fyra personer som behöver teckenspråkstolk.

– Policyn är framtvingad av en ogenomtänkt finansiering och nedskärningar. Alla de som nekas utbildning får betala ett högt pris, men den aspekten saknas tyvärr i styrande partiers kalkyler. Det är ett inhumant sätt att spara pengar på, säger Martha Wicklund.

Nu kommer Fredriks fall att ses över igen, men policyn finns kvar vilket kommer ha en fortsatt negativ inverkan för alla som är i behov av teckenspråkstolk.

– I praktiken innebär det att människor utesluts från möjligheten att kunna vidareutbilda sig, just för att de har teckenspråket som modersmål. Det enda rimliga är att riva upp denna diskriminerande policy, säger Martha Wicklund.

För att minska kostnaden för teckenspråkstolkar skulle kommunen istället kunna anställa egna teckenspråkstolkar, något som skulle bli billigare än att förlita sig på konsulter men även underlätta själva samordningen.

– Vänsterpartiet kan inte acceptera att Örebro kommun som ska vara Europas teckenspråkshuvudstad inte lever upp till namnet. Vi behöver vara ödmjuka inför faktumet att teckenspråkstolkning kostar, men kostnaden för ett ojämlikt samhälle där vissa människor lämnas bakom är ännu högre. För Vänsterpartiet är rättvisa och solidaritet grundläggande. Med nuvarande system riskerar döva istället en livstidsdom av uteslutning från samhället. För oss är det självklart att alla ska ha samma möjlighet till vidareutbildning, det ska såklart även gälla personer i behov av teckenspråkstolk, säger Martha Wicklund.

Kopiera länk