• Hem
  • Pressmeddelande...
Internationella kvinnodagen

Pressmeddelande: V vill utbilda personal och politiker om mäns våld mot kvinnor

Idag, på internationella kvinnodagen, lämnar Vänsterpartiet in förslag om krafttag för att stoppa mäns våld mot kvinnor. Anställda och politiker i både regionen och kommunen föreslås få en grundläggande utbildning om strukturer kring mäns våld mot kvinnor samt var samhällets ansvar ligger. 

– Kvinnor lever i ett ofrivilligt gängkrig där de misshandlas, våldtas och mördas av män. Nu måste samhället agera med kraft, säger Elisabeth Nilesol som är kommunfullmäktigeledamot men även ledamot i jämställdhetsdelegationen.   

 

För att få stopp på mäns våld mot kvinnor lämnar Vänsterpartiet idag in två motioner. I motionerna som lämnas till både region- och kommunfullmäktige föreslås bland annat att alla anställda och politiker i regionen och kommunen ska få en grundläggande utbildning om strukturer kring mäns våld mot kvinnor samt var samhällets ansvar ligger. Kommunen och regionen ska också bli bättre på att samverka med myndigheter så som polis, vård och socialtjänst.

Anställda inom kommunen och regionen har stora möjligheter att fånga upp våldsutsatthet i det dagliga arbetet när de möter människor. Det är en möjlighet som vi måste ta vara på, säger Elisabeth Nilesol.

Regionerna som är ansvariga för bland annat vård och tandvård möter många kvinnor som söker vård efter att de blivit utsatta för våld. Vården möter också våldsutsatta där våldet är den bakomliggande orsaken till andra problem och sjukdom.

– Därför är det viktigt att vårdens personal har en bra kunskapsbas kring våld mot kvinnor, känner igen tecknen, vågar fråga och kan larma vid misstanke. Om man tar in faktumet att var femte vuxen kvinna i Sverige någon gång i sitt liv har utsatts för allvarligt sexuellt våld, så kan man börja förstå hur vanligt förekommande det är, säger regionråd Jessica Carlqvist.

Utöver den grundläggande utbildningen så föreslås även en kunskapshöjning för personal inom kommunen med arbetsgivaransvar samt för all vårdpersonal inom regionen.

– Med vårt förslag kan vi säkerställa att kommunanställda kan se tidiga tecken och våga agera. Vi har även ett ansvar att säkerställa att beslutsfattare har rätt kunskaper. Tyvärr ser vi ofta politiker som vill vrida fakta till att handla mer om åsikt. Att mäns våld mot kvinnor är ett samhällsproblem är ingen åsikt – det är fakta med verkliga offer och verkliga dödstal, säger Kommunalråd Martha Wicklund.

Klicka här för att läsa hela motionen

 

Kontakt:

 

Jessica Carlqvist

Regionråd, Vänsterpartiet Region Örebro län

Tel: 073-325 63 86

E-post: [email protected]

 

Martha Wicklund

Kommunalråd, Vänsterpartiet Örebro

Tel: 070-58 60 106

E-post: [email protected]

 

Elisabeth Nilesol

Ledamot i Jämställdhetsdelegationen & kommunfullmäktigeledamot

Tel: 076-770 50 30

E-post: [email protected]

Kopiera länk