• Hem
  • Pressmeddelande...
Marknadsskolan

Pressmeddelande: Vänsterpartiet om felaktig överkompensation till friskolor: ”Gör mig riktigt upprörd”

Fria förskolor och skolor överkompenseras av Örebro kommun med cirka 4,5 miljon kronor om året. Det visar ett ärende som kommer upp i Programnämnd Barn och utbildning i veckan.

– Slöseriet måste få ett stopp, det här gör mig riktigt upprörd, säger Cecilia Lönn Elgstrand (V).

Jag har efterfrågat mer insyn i ersättningsmodellen eftersom jag har misstänkt att friskolor ersätts för kostnader som de inte har, och nu visar det sig att mina farhågor stämmer, säger Vänsterpartiets skolpolitiska talesperson Cecilia Lönn Elgstrand.

Ärendet tas upp på Programnämnd Barn och utbildnings sammanträde på torsdag. Det handlar om ersättning för administrativa kostnader som både finns inbakad i ersättningen för lokalkostnader, men även som en egen post om 3%. Örebro kommun har alltså betalat ut ersättning till fria förskolor och skolor två gånger för samma sak.

– Det här är ett tydligt exempel på varför marknadsskolan och avregleringen av skolan är dålig. Här har Örebro kommuns skolbudget pumpat ut 4,5 miljon om året i många år. De pengarna hade ju gjort mycket bättre nytta i kommunens ansträngda ekonomi för att få alla barn att klara av skolan.

I Programnämnd Barn och utbildning tas på torsdag ett beslut om att justera felet från 1 januari 2022. Samtidigt förväntas nämnden besluta om att låta även höstens ersättningar betalas ut med för hög nivå.

Vänsterpartiet kommer yrka på att överkompensationen omedelbart tas bort. Dessutom krävs transparens i ersättningarna för att undvika att liknande fel upprepas i framtiden. Vänsterpartiet vill nu att det utreds om det finns något sätt att få tillbaka överkompensationen retroaktivt.

– Örebro kommun har gjort det lukrativt att bedriva skolverksamhet i Örebro i många år nu. Det måste få ett snabbt stopp innan mer av skattebetalarnas pengar rinner ut. Det finns flera problem att ta itu med, ett exempel är nybyggnation av skolor där Örebro kommun tvingas höja ersättningsnivåerna automatiskt till de fristående oavsett om de satsat på sina lokaler eller ej. Dessa exempel visar ytterligare vilken katastrof marknadsskolan är.

Kopiera länk