• Hem
  • Pressmeddelande...
BRT

Pressmeddelande: Vänsterpartiet tydliggör sin hållning i BRT-frågan

För Vänsterpartiet är en välfungerande och tillgänglig kollektivtrafik avgörande för att minska trängseln i ett växande Örebro. När fler kan ta bussen blir det mer plats till de som behöver åka bil. Vi vet att vi måste minska antalet bilar för att minska både trängsel, buller, olyckor och luftföroreningar. Genom BRT kan vi också inkludera och knyta ihop våra stora bostadsområden. Vi har hela tiden stått bakom BRT och ser det som en viktig del av kollektivtrafiken för hela kommunen och länet.

– Vi lyfte frågan som en del av valet 2018, för oss är det viktigt att vara konsekventa och att väljarna kan lita på oss. Vi tycker att snabba bussar i centrum är en viktig del i ett välfungerande kollektivtrafiksystem. Men BRT är som sagt bara en del av en större helhet. För oss är det viktigt att vi har en fungerande kollektivtrafik både i de mindre orterna i kommunen och i staden, säger Vänsterpartiets kommunalråd Martha Wicklund.

Utöver det så är det Vänsterpartiets generella hållning att biljettpriset ska hållas lågt med den långsiktiga planen att införa avgiftsfri kollektivtrafik. Vi ser även ett behov av att se över pendlarparkeringar och matarbussar för att göra resandet smidigt.

– Det ska vara enkelt och billigt att åka kollektivt, så att så många människor som möjligt väljer det framför bilen. Vi måste ha en bra kollektivtrafik för att vägarna inte ska korka igen och för att vi ska kunna nå klimatmålen. För oss handlar det om en helhetssatsning, säger Martha Wicklund.

Vänsterpartiet har hela tiden motsatt sig försämringar av kollektivtrafiken på landsbygden. I regionen har vi konsekvent motsatt oss både höjningar av biljettpriser och nedläggningar av busslinjer på landsbygden.

Därför tar Vänsterpartiet i regionen just nu fram ett kollektivtrafikprogram som ska gälla hela länet. Vi behöver se över hela kollektivtrafiksystemet, både hur det ska fungera, vilka trafikslag vi bör satsa på, men också hur vi ska finansiera kollektivtrafiken i framtiden. I Vänsterpartiets budget för region Örebro län satsar man ca 35 miljoner kronor mer än styrande partier under 2022 för att förstärka kollektivtrafiken.

– Fokus ska inte bara vara på storstaden utan på hela länet. Kollektivtrafiken är en självklar del av utveckling av hela regionen. Det är olyckligt att styrande partier i regionen väljer att satsa på vissa områden samtidigt som man genomför stora försämringar i kollektivtrafiken på till exempel landsbygden, säger Vänsterpartiets regionråd Jihad Menhem.

Kopiera länk