• Hem
  • Satsningar på v...
Budget

Satsningar på välfärden gynnar alla

Under pandemin har vi har sett hur många människor runt om i världen, men även i Örebro, har haft det riktigt tufft. De som redan innan hade det svårt är också de som har drabbats allra hårdast. Vänsterpartiet har därför tagit fram ett budgetförslag som satsar på det lågavlönade vårdbiträdet, på barnet vars föräldrar har svårt att få pengarna att räcka till, på pensionären som lever på garantipension och vars vardag kantas av att vända på varje slant för att överleva.

Vänsterpartiet spara inte på de som har det svårast, istället satsas pengarna där de gör mest nytta. Vi förvånas över hur styrande partier väljer att lägga åtskilliga miljoner på dyra och ineffektiva privatiseringar inom välfärden när dessa pengar verkligen behövs i verksamheterna. Vi väljer istället att lägga pengarna på det viktiga förebyggande arbetet där varje slant gör skillnad för de som behöver det.

Två grupper som haft det extra tufft som följd av restriktionerna är äldre och personer med funktionsvariation. Uteblivna besök från släkt och vänner i kombination med låg inkomst och svårigheter att delta i digitala aktiviteter har i högsta grad påverkat den psykiska hälsan hos dessa grupper. Det är därför Vänsterpartiet lägger förslag på viktiga aktiviteter för att bryta isolering och ge människor möjlighet till en meningsfull vardag.

Tidigt under pandemin var det tydligt hur nedskärningar inom välfärden har skapat en ohållbar situation både för personal och de i behov av stöd. Vi har sett hur personalen inom äldreomsorgen har fått slita för hårt för länge. I vårt budgetförslag har vi därför valt att göra stora satsningar på att skapa en hållbar arbetssituation. Vi väljer att ta bort kostsamma direktörstjänster och ersätta dessa med fler chefer som är närmast personalen på golvet. Vi har tidigare fått igenom lönehöjningar för flera yrkesgrupper inom välfärden och satsar på att fortsätta höja de lägsta lönerna och minska lönegapet ytterligare. Vi ser hur tungt det är att arbeta inom äldreomsorgen med tunga lyft, stressiga scheman och långa dagar. Vi måste ändra på detta om vi vill ha en omsorg med kvalité och vara en attraktiv arbetsgivare. Därför föreslår vi både sänkt arbetstid och höjd grundbemanning inom delar av äldreomsorg och förskola.

Pandemin har också inneburit högre risker för kvinnor som lever med en våldsam partner. De har i högre grad isolerats med sin förövare och haft begränsade möjligheter att söka hjälp eller skydd. Vänsterpartiet väljer därför att göra ordentliga satsningar på Kvinnohuset, tjejjouren och på Centrum mot våld där kompetensen finns för att rädda livet på dessa kvinnor, men även skydda barnen. Men vi vill också gå steget längre och se till att våldsamma män får hjälp, riktig förändring kommer först när männen ändrar sitt eget beteende.

Under pandemin har organisationer som delar ut matkassar till behövande sett en ökning av barnfamiljer. Det är en skrämmande verklighet när föräldrar inte har råd med mat till barnen. Vänsterpartiet väljer därför att återinföra Örebronormen inom försörjningsstöd vilket ger barnfamiljer några viktiga hundralappar extra i månaden. Alla människor ska kunna ge sina barn mat utan att vara tvungen att stå med mössan i hand.

Pandemin har visat vikten av ett samhälle som hjälps åt, där vi gör det bättre för den stora massan. När vi satsar på det lågavlönade vårdbiträdet, barnet som lever i fattigdom eller fattigpensionären så gynnar det alla. Så skapar vi ett Örebro för alla – inte bara några få.

 

Martha Wicklund, Vänsterpartiet Örebro

Kommunalråd och ordinarie ledamot i Programnämnd Social välfärd

Kopiera länk