• Hem
  • Stängda offentl...
Debattartiklar

Stängda offentliga toaletter slår mot samhällets mest utsatta

Sedan 2016 har kommunen haft öppna och avgiftsfria offentliga toaletter på flera platser i Örebro. Den 25 oktober beslutade ordföranden i Tekniska nämnden att toaletterna på Järntorget, Hamnplan, Stadsparken och Våghustorget skulle stängas. Argumenten för att stänga är att toaletterna blivit tillhåll för kriminalitet, övernattning, missbruk och omfattande nedskräpning.

Vi har förståelse för att målsättningen är att öka tryggheten. Men för oss i Vänsterpartiet är detta ett beslut som riskerar att göra mer skada än nytta då det inte på något sätt löser grundproblematiken. Vi är också kritiska till att beslutet fattades som ett ordförandebeslut utan att ge ansvarig nämnd möjlighet att lämna synpunkter.

Vi anser såklart inte att det är en långsiktig lösning att hemlösa övernattar på offentliga toaletter. Men när man nu tar bort den möjligheten måste kommunen grundligt se över hur man kan hjälpa denna utsatta grupp.

Ordförande i Tekniska nämnden, Anders Olsson (c), beklagar i en intervju med SVT att hemlösa kommer i kläm men säger att toaletterna inte ska vara ett alternativ för att värma sig eller övernatta. De som är hemlösa måste istället tas omhand av den kommunala sociala verksamheten.

Marie Brorson (s) tror inte att hemlösa kommer att drabbas av att toaletterna stängs och uppger i en intervju att ”Nu är det ju ingen bostad vi stänger utan en toalett” samt att ”Det finns härbärgen för hemlösa och det finns platser”.

Problemet är att hemlösa av olika anledningar väljer att övernatta på offentliga toaletter istället för på ett härbärge. Har ansvariga politiker undersökt varför härbärgesplatserna inte nyttjas? Vi i Vänsterpartiet ser detta som en tydlig signal på att det finns andra problem och bakomliggande faktorer som behöver utredas.

Förra vintern blev jag kontaktad av både privatpersoner och organisationer som lyfte att det var otroligt svårt att få en plats på kommunens härbärge. Det gick endast att boka plats på vissa tider via socialtjänsten. Den angivna adressen till härbärget var felaktig och telefonnumret var avstängt. Jag lyfte frågan med Programnämnd social välfärds dåvarande ordförande John Johansson (s) men fick ingen respons. Marie Brorson (s) har som ny ordförande för Programnämnd social välfärd chansen att ta tag i problemet, vi förväntar oss att frågan prioriteras.

Att stötta och hjälpa samhällets mest utsatta är en fråga som ligger Vänsterpartiet varmt om hjärtat. I vårt budgetförslag för 2022 gör vi därför stora satsningar för att motverka hemlöshet, men även satsningar inom skolområdet för att ge unga bättre förutsättningar i livet. Kommunen behöver även bli bättre på att stötta och ge långsiktigt stöd till verksamheter som Bostad först och EKSAM som är viktiga aktörer när det kommer till att förebygga och bryta hemlöshet. Andra viktiga verksamheter som behöver ökat och långsiktigt stöd är Kvinnohuset, Stadsmissionen, Porten och Vinternatt som alla bidrar till att stötta samhällets mest utsatta. Tyvärr ser vi att styrande partier S, C och KD inte är beredda att ta ansvar för helheten och istället väljer att sopa problemen under mattan.

Föregående år hamnade hemlösa på sjukhus på grund av kylan. Hur säkerställer vi att det inte händer igen – eller ännu värre – leder till att någon fryser ihjäl? Denna situation måste hanteras, och det nu.

Martha Wicklund,

Kommunalråd, Vänsterpartiet Örebro kommun

Kopiera länk