• Hem
  • V vill ge milja...
Debattartiklar

V vill ge miljarder till äldreomsorgen

Alldeles för många har dött i äldreomsorgen under Coronakrisen. Människor har ryckts från sina nära och kära. Enligt Coronakommissionen beror de höga dödstalen bland annat på strukturella brister inom äldrevården, där alldeles för många arbetar under otrygga anställningsförhållanden. Eftersom regeringen inte tagit sitt ansvar för situationen, vände vi i Vänsterpartiet oss till Kristdemokraterna och Moderaterna. Tillsammans föreslår vi en mångmiljardsatsning på äldreomsorgen.

För att skydda de äldre måste de som jobbar inom äldreomsorgen få bättre arbetsvillkor. Som Coronakommissionen pekar på är den höga andelen timanställningar och tidsbegränsade anställningar ett stort problem. Det leder till att varje äldre får träffa många olika personer och det gör det svårt att lära av varandra. Det skapar också en ekonomisk press på personalen att gå till jobbet trots symtom eftersom många timanställda inte får någon sjukpenning. Att Vänsterpartiet fått gehör för sitt förslag om att avskaffa karensdagen under pandemin har varit en oerhört viktig åtgärd för att minska smittspridning.

I Örebro kommun ökade andelen timanställda från 23 procent 2018 till 25 procent 2019 enligt statistik från SKR. Detta gäller de som jobbar med äldre och personer med funktionsnedsättning i kommunens regi. Vi vill att denna utveckling stoppas, fler behöver en tillsvidareanställning. Bland de privata utförarna saknas motsvarande statistik, men generellt gäller att situationen är ännu värre i den privatdrivna äldreomsorgen än i den kommunala. Vänsterpartiet kämpar för att alla som vill och kan ska ha rätt till heltid, men med möjlighet att jobba deltid.

Fler som jobbar inom omsorgen måste få trygga anställningar. Vänsterpartiet har kommit överens med KD och M om att avsätta 2 miljarder kronor per år för detta under perioden 2021 till 2023. Vår långsiktiga ambition är att andelen tidsbegränsade anställningar halveras, i huvudsak genom att omvandlas till tillsvidareanställningar på heltid. Färre timanställningar och ökad personalkontinuitet bidrar till ett starkare skydd för Sveriges äldre och en mera hållbar situation för personalen.

I tillägg till tryggare och bättre anställningsförhållanden behövs ökad medicinsk kompetens inom äldreomsorgen och ökade möjligheter till tryggt boende för äldre. Vår miljardsatsning leder även till fler läkare och sjuksköterskor i äldreomsorgen och ser till att fler äldre snabbare får tillgång till anpassade boenden.

Mer behöver göras framöver, men vårt förslag är en kraftfull början. Det är sammantaget mer än 12 miljarder kronor som ska bidra till att skydda Sveriges äldre.

 

Martha Wicklund

Kommunalråd, Vänsterpartiet Örebro

Kopiera länk