• Hem
  • Vänsterpartiet ...
Debattartiklar

Vänsterpartiet vill lösa samhällsproblemen, inte se människor som problem

Vi står inför ett val där partierna ingår i en kapplöpning om vilket parti som kan driva hårdast politik för att handskas med, vad som är deras förklaring till, arbetslöshet, bostadsbrist, låga skolresultat och kriminalitet – vilket är särskilda människogrupper i samhället. Idag används ord som ”invandrare”, ”förortsbor”, ”muslimer” och ”flyktingar” synonymt för dessa människogrupper som betraktas som problemet bakom dessa nyssnämnda samhällsutmaningar.

Exempelvis anser Socialdemokraterna att förorterna ska ha en maxgräns på 50% icke-vita svenskar. Moderaterna vill testa alla skolbarn i förorterna för NPF-diagnosen ADHD. Liberalerna vill införa ett språktest för icke-vita 2-åringar och ett omhändertagande av dem som inte klarar testet. Kristdemokraterna vill utföra DNA-test vid inre utlänningskontroller.

Förutom att de driver en rasistisk politik som ökar människogruppers marginalisering i samhället, kommer de inte heller politiskt kunna lösa utmaningarna som Sverige står inför med en sådan politik. Och det är just därför som en sådan politik, genom åren, inte har kunnat lösa utmaningarna med den ökande kriminaliteten.

En sådan politik har i stället präglats av skattesänkningar som har drivits sedan 1990-talet och har inneburit att välfärden har fått minst 350 miljarder mindre per år. Trots att vi har blivit fler i Sverige, är det ändå färre som jobbar inom välfärden. Detta är pengar som annars skulle ha gått till bättre skolor och utbildningar, bättre vård och omsorg, billigare bostäder och fler arbeten. Faktorer som faktiskt har ett starkt samband med kriminaliteten.

I stället har flera delar av välfärden underställts av privata företagsintressen och de kan prioritera var och hur de tidigare välfärdstjänsterna kan erbjudas med syftet att utöka deras vinster. Konsekvensen är att service och välfärd har lyst med sin frånvaro i förorter, bruksorter och på landsbygden.

Därför kan en stark välfärd lösa samhällsutmaningarna i Sverige, endast Vänsterpartiet har politiken som kan lösa dessa utmaningar. Vi ska säkerställa att de svenska skattepengarna inte omvandlas till vinster för de privata företagen utan ska finansiera folkets utbildning och möjliggöra att de får ett värdigt arbete efteråt. En ansvarsfull politik som på riktigt möjliggör att välfärden ska vara till för alla och finnas överallt, oavsett bakgrund.

 

Nadja Awad,

Kandidat till riksdagen och kommunfullmäktige, Vänsterpartiet Örebro

Kopiera länk