• Hem
  • Vänsterpartiets...
HBTQ

Vänsterpartiets förslag i samband med Nerike Pride: ”Gör Örebro till en hbtqi-inkluderande kommun”

För Vänsterpartiet är det en självklarhet att alla människor som lever och verkar i vår kommun ska ha samma förutsättningar och mötas med respekt av såväl myndigheter som andra kommuninvånare. För att öka förutsättningarna för att hbtqi-personer ska känna sig inkluderade i Örebro kommun lägger vi i Vänsterpartier Örebro nu en motion.

För Vänsterpartiet är det självklart att alla människors lika värde är en prioriterad politisk fråga och denna motion är ett steg i det arbetet, säger Vänsterpartiets kommunalråd Martha Wicklund.   

Under lång tid har arbetet för ett mer inkluderande samhälle inneburit att hbtqi-personer fått bättre förutsättningar att få vara sig själva. Det har varit en lång process, men utvecklingen har ändå gått i rätt riktning. Men för ett antal år sedan vände samhällsutvecklingen och plötsligt blev frågan om ett normbrytande och inkluderande samhälle inte längre en politisk prioritering. Intoleransen mot hbtqi-personer har istället ökat lavinartat och vi ser hur politiska krafter runt om i världen har skapat en situation där dessa personer till och med lever under dödshot.

Vi ser runt om i världen hur hbtq-personer runt om i världen förföljs och trakasseras och vi ser även tendenser av det i Örebro. Det gör arbetet och kampen för ett inkluderande samhälle viktigare än någonsin, säger Martha Wicklund.

Örebro kommun har en hbtq-handlingsplan som tar upp många viktiga aspekter som kommunen behöver arbeta med men trots detta nyttjas den inte ute i verksamheterna som den borde. För att handlingsplanen ska ha önskad effekt krävs implementering, granskning och utvärdering. 

Vi vill därför lägga några konkreta förslag som syftar till att skapa en inkluderande kommun där alla ska känna sig trygga att gå på Örebros gator, att beslutsfattare har åtminstone grundläggande kompetens inom dessa frågor och att intressegrupper med kompetens inom hbtqi-frågor ska kunna ha en aktiv roll i beslut som fattas, säger Martha Wicklund och fortsätter: 

Vi får aldrig tumma på människors rätt att vara sig själva och vi ser det som en självklarhet att Örebro tillhör oss alla, säger Martha Wicklund.

Kopiera länk