• Hem
  • Vänsterpartiets...
HBTQ

Vänsterpartiets förslag om minnesmärke för Sveriges första pridemarsch blir verklighet

Tack vare Vänsterpartiets motion som lämnades in 2019 så kommer det nu upprättas ett minnesmärke som uppmärksammar platsen för Sveriges första pridemarsch. Lagom till 50-års jubileet blir förslaget verklighet.

– Det är en glädjens dag och en slags upprättelse för de tappra personer som för 50 år sedan tog upp kampen för hbtq-personers rättigheter, säger Vänsterpartiets kommunalråd Martha Wicklund. 

Den 15 maj är det 50 år sedan ca 15 personer samlades på Järntorget i Örebro för att demonstrera i vad som brukar kallas Sveriges första pridemarsch. Demonstrationståget som gick från Järntorget till Stortorget 1971 skulle komma att bli startskottet för den svenska priderörelsen.

– Att den här historiska händelsen ägde rum just i Örebro är något vi ska vara stolta över. Att Örebroare tog täten för denna viktiga människorättsfråga är värt att hedra. Minnesmärket fungerar även i utbildningssyfte för kommande generationer, säger Martha Wicklund.

Samtidigt som situationen för hbtq-personer har förbättrats i vissa avseenden sedan 1971 så finns det krafter som försöker hindra arbetet med hbtq-personers rättigheter. I Örebro vill flera partier stoppa viktiga förebyggande insatser som hbtq-diplomeringar av kommunal verksamhet. I Polen har den konservativa regeringen infört så kallade hbtq-fria zoner i ett hundratal kommuner och regioner.

– Det är därför extra viktigt att Örebro kommun tydligt visar att vi är en kommun som står upp för mänskliga rättigheter. Ett minnesmärke har ett viktigt symbolvärde, men utöver det måste vi jobba med hbtq-frågan på alla nivåer. Ett av sätten är att ge frågan större plats i det offentliga rummet, vilket vi nu gör genom det här minnesmärket. Jag hoppas att det blir ett framstående inslag i Örebro stad, säger Martha Wicklund.

Även om minnesmärket är en viktig seger för Vänsterpartiet och för alla människors lika värde är verkligheten fortfarande den att hbtqi-personer i högre grad utsätts för både hot, hat, våld och diskriminering. De drabbas i högre grad av psykisk ohälsa och transpersoner är överrepresenterade i självmordsstatistiken.  

– Så länge som människor förföljs och hatas bara för att de är sig själva eller för vem de älskar så kommer Vänsterpartiet fortsätta slåss för en samhällsförändring. Vi har sett hur utvecklingen för hbtqi-personers rättigheter de senaste åren har börjat gå åt fel håll. Vi i Vänsterpartiet kommer aldrig sluta kämpa för att bryta heteronormen och se till att samhället är öppet och inkluderande för alla, säger Martha Wicklund.

Kopiera länk