• Hem
  • Våra skattepeng...
Debattartiklar

Våra skattepengar ska inte gå till Örebro flygplats

Varje år delar Örebro kommun ut ca 17 miljoner kronor i anslag till flygplatsen, regionen ungefär lika mycket. Det kan inte vara rätt att skattepengar i Örebro kommun går till Örebro flygplats.

Vi måste göra något åt klimatförändringarna och minska koldioxidutsläppen. Flygplan som trafikerar flygplatsen ger betydande koldioxidutsläpp och genom sitt ägande av flygplatsen bidrar Örebro kommun till årliga koldioxidutsläpp av i storleksordningen 80-100 tusen ton koldioxidekvivalenter.

Argument som förs fram kring varför kommunen ska fortsätta spendera miljoner varje år är att ingen vill köpa flygplatsen och att företagen och näringsliv i Örebro län vill ha den kvar. Om nu näringsliv och företag vill ha den kvar bör de ta ett större ekonomiskt ansvar för den.

Ett annat argument som förs fram är att flygplatsen är viktig för beredskapen och att det finns ett nationellt intresse av en flygplats i Örebro. Det är i alla fall inget som riksdagen hittills har tyckt. Ett 20-tal flygplatser i Sverige får statligt stöd för att det är viktiga av nationella skäl men Örebro flygplats har aldrig fått något av dessa pengar.

Vänsterpartiet Örebro har i en motion föreslagit att Örebro kommun ska sluta subventionera flygplatsen. Våra skattepengar ska användas till annat som exempelvis bättre kollektivtrafik och stöd till företag och lantbruk som vill jobba mera klimatsmart och driva på den gröna omställningen.

 

 Vänsterpartiet Örebros Miljö- och Klimatgrupp,

Anna Danielsson

Annette Dolk

Christer Håkansson

Lisbeth Lund

Lise-Lott Lupieri

Kopiera länk