• Hem
  • Vi måste minska...
Debattartiklar

Vi måste minska barngrupperna i förskolan

Om regeringen på riktigt vill skapa trygghet behöver de satsa på välfärden så att kommunerna kan prioritera förskolan och påbörja minskningen av barngrupperna – istället väljer de skattesänkningar för de redan rika.

Senast i november 2023 skrev vi från Vänsterpartiet ett debattinlägg om att det är hög tid att prioritera förskolan och ta itu med det växande problemet med för stora barngrupper. Nu granskar NA exakt denna fråga och det är viktigt att örebroarna får vetskap om hur det ser ut i verkligheten, att situationen inte skönmålas och att något behöver göras.

För Skolverkets rekommendationer är tydliga: Ingen förskola bör ha barngrupper med fler än 15 barn, i småbarnsgrupper är siffran max 12 barn. Ändå har 90 av Örebros 112 kommunala förskolor ett snitt på fler barn per avdelning – en ökning från i höstas.

Riktlinjerna överskrids nationellt, inte bara i Örebro kommun. Vänsterpartiet har därför, på nationell nivå, föreslagit att regeringen ska reglera hur stora barngrupperna får vara. Detta har gjorts i Norge med ökad personaltäthet som effekt.

Förskolepedagoger, barnskötare och föräldrar har larmat om situationen i tio år, men deras rop på hjälp har hittills inte lyssnats på. Nu ser vi ännu en ökning och det är en fråga som vi politiker måste ta på allvar och agera på.

Barngrupperna växer ständigt, administrativa uppgifter tar över, och det pedagogiska uppdraget blir lidande. År av nedskärningar i skola och förskola har lämnat synliga konsekvenser, och ändå väljer regeringen och SD att inte tillräckligt finansiera välfärden och därmed även förskolan. I Örebro fortsätter styrande partier (S, M, C) att göra nedskärningar, trots den kritiska situationen. Vi har även vid flera verksamhetsbesök fått reda på att förskolor väljer att inte ta in vikarier, för att det är viktigare att hålla budget. Detta innebär i praktiken att det är ännu fler barn per anställd.

Vänsterpartiet har länge strävat efter att minska barngrupperna i sina budgetförslag och fredat välfärden från ytterligare nedskärningar, inklusive förskolan. I Vänsterpartiets nationella skuggbudget för 2023 satsar vi över 28 miljarder på välfärden och prioriterar förskola och skola. När Örebro kommuns budget för 2024 reviderades valde Vänsterpartiet att skjuta till ytterligare 50 miljoner kronor i en permanent satsning till grundskolan och förskolan i Örebro kommun. Med det årligt återkommande tillägget satsar Vänsterpartiet i Örebro kommun ca 118 miljoner mer än vad styrande partier S, M och C lägger på samma område.

Forskning visar att mindre barngrupper i förskolan leder till många fördelar för barnens utveckling. Varje barn får mer individuell uppmärksamhet och stöd när antalet barn per pedagog minskar och språkinlärningen blir bättre. Det gynnar barn med särskilda behov och främjar kreativitet och nyfikenhet. En stark start i livet minskar behovet av specialundervisning och stöd senare i skolan och i livet. Med andra ord en, ur långsiktig ekonomisk synpunkt viktig prioritering.

Det är en utmaning att finansiera minskade barngrupper, som beror på åratal av nerskärningar, men det är en investering i barnens framtid och det går att genomföra med rätt prioriteringar.

Att ge barn en trygg och bra start i livet bidrar i förlängningen även till minskad kriminalitet genom att erbjuda barn en mer meningsfull, trygg och positiv miljö. Om regeringspartierna och SD vill få bukt med gängkriminalitet på riktigt borde de fokusera mindre på att kunna sätta 13-åringar i fängelse på livstid, visitationszoner där barn kan visiteras utan misstanke om brott eller som styret införa kameraövervakning på våra gymnasieskolor utan att varken behov finns eller forskning som styrker att det fungerar.

De borde och behöver satsa på det förebyggande arbete som vi alla vet gör skillnad. Det är dags att prioritera barnens framtid och skapa en starkare och tryggare generation, något som i förlängningen innebär ett starkare och tryggare samhälle.

För Vänsterpartiet

Birgitta Karlsson Feldgrill

Ledamot i Förskolenämnden

Elin Terenius

Ersättare i Förskolenämnden

Elisabeth Nilesol

Talesperson för utbildning och jämställdhet

Nadja Awad

Riksdagsledamot

Kopiera länk