• Hem
  • Vi är kritiska ...
Övrigt

Vi är kritiska till att vinstintresset får fortsätta styra omsorgen

Murad Artin (V) och Martha Wicklund (V). Pressfoto: Sofie Isaksson.

Pressmeddelande

Nu utökas privatiseringen och det tidigare sättet att låta vinstdrivna företag bedriva omsorg ersätts bara med ett annat.   Vänsterpartiet märker att S, C och Kd ser problemen i omsorgen men de tar inte tag i dem.

 Lov, lagen om valfrihet, inom hemvård ska istället bli Lou, lagen om offentlig upphandling enligt ett förslag.
– Jag är mest intresserad av vad skillnaden är för våra äldre och där ser jag ärligt talat att det fortfarande är Centerpartiets ideologi som får styra att privata företag med vinstintresse ska in i omsorgen. Det är beklagligt nog inte äldres behov av omsorg som styr politiken här, säger Martha Wicklund, Vänsterpartiets socialpolitiska talesperson.

Det förslag som kommer upp i programnämnd social välfärd 8 februari innebär också att hemsjukvården ska privatiseras vilket är nytt och en utökning av privat drift.
– Jag ser risker med detta och det är samma risker som beskrivs i tjänsteskrivelsen men som de ändå verkar vilja blunda för. Bland annat försvinner kontroll och insyn vilket riskerar att vi inte ger rätt insatser, säger Martha Wicklund (V).

Vänsterpartiet har sedan införandet av Lov i hemvården påtalat faktiska brister och många gånger protesterat mot de höga kostnaderna som bidragit till att hela äldreomsorgen måste spara. 

 Nu föreslås att hälften av omsorgen ska upphandlas genom LOU, lagen om offentlig upphandling.
– Vad är det som säger att hälften av de med behov vill ha privat omsorg? Nej, allt det här är bara politiska förhandlingar som ligger bakom, säger Vänsterpartiets oppositionsråd Murad Artin (V).

 –I det förslag som läggs ser jag formuleringar om det vi sagt och drivit hela tiden, nämligen att privatiseringen gjort det dyrare och tummat på kvaliteten av omsorgen. Ändå vill de fortsätta på samma spår. Jag tycker att det är behovet som ska styra och inte vinstintresset, säger Murad Artin (V).

 

Kopiera länk