• Hem
  • Kunskapsnivå oc...
Övrigt

Kunskapsnivå och demokrati minskar på småorter med nytt statsbidragssystem

Pressfoto: Sofie Isaksson

Debattartikel publicerad i Nerikes Allehanda 10 februari med anledning av Vänsterpartiets kongress

Småorter riskerar att tappa studieförbundens verksamhet med följd att kunskapsnivå och demokrati minskar på orterna. Det nya statsbidragssystemet för folkbildningen är oroande.

Folkbildning är ett demokratiskt sätt att lära. Det handlar om att lära av varandra, tillsammans och utifrån vars och ens egen utgångspunkt. I dag bedrivs folkbildning genom studieförbund och folkhögskolor med hjälp av bland annat bidrag från staten.

Arbetarrörelsen har genom tiden burits fram genom en stark folkbildningsrörelse i både folkhögskolor och studieförbund. Här har alla oavsett skolbakgrund en chans att utvecklas som människa och som medveten medborgare. I studieförbundens verksamhet har många demokratifrämjande studiecirklar och projekt bedrivits för att t ex öka valdeltagande och medvetenhet om hur samhället styrs och på vilket sätt individen kan få sin röst hörd i demokratin. 

Studieförbunden är också Sveriges största kulturarrangör och här finns stora potential att fortsätta utveckla vårt land, jobba med integration och möten mellan nya och gamla svenskar i alla åldrar.

Men ett nytt statsbidragssystem har nyligen införts som till exempel innebär att studieförbunden måste komma upp i minst 2000 studietimmar i en kommun samt 200 unika individer för att få det viktiga statliga bidrag som folkbildningen är beroende av. Detta har redan inneburit att studieförbund dragit sig undan landsbygd och småkommuner. Dessutom har tim- och individjakten resulterat i att vissa studieförbund omriktat sin verksamhet till nackdel för demokratihöjande verksamhet.

Sammanfattningsvis kan beskrivas att det nu är mer ”lönsamt” för studieförbunden att bedriva körsång i storstäder med många individer än att bedriva studiecirklar om demokratifrågor och integration i en mindre bruksort. Detta är inte en utveckling som gynnar samhällets redan ökande klyftor.

Jag har tillsammans med Vänsterpartiet i Örebro län och Vänsterpartiets partiförening i Örebro med anledning av detta motionerat till Vänsterpartiets kongress om att Vänsterpartiet ska driva på för en förändring av statsbidragssystemet.

Låt oss inte slå undan benen här. Folkbildningen har varit avgörande i civilsamhällets folkrörelser och har än i dag en viktig roll för att lösa samhälleliga problem på ett demokratiskt sätt.

Cecilia Lönn Elgstrand Vänsterpartist i Örebro samt ledamot i Arbetarnas bildningsförbund, ABF, Örebro län

 

Kopiera länk