• Hem
 • Detta går Vänst...
Övrigt

Detta går Vänsterpartiet till val på i Örebro

Murad Artin, Martha Wicklund, Linn Josefsson och Cecilia Lönn Elgstrand kandiderar till kommunfullmäktige i Örebro.

Vänsterpartiet vill styra med trygg välfärd och sex timmars arbetsdag

­-Vårt mål är att styra Örebro med rödgrön politik, säger Murad Artin (V). 

Vänsterpartiets fokus är att minska klyftorna mellan fattiga och rika, mellan kvinnor och män, mellan människor i olika bostadsområden.

-Det är viktigt för när Örebro blir mer jämlikt blir människorna mer delaktiga i samhället och tryggheten ökar, säger Martha Wicklund, etta på Vänsterpartiets kommunlista i Örebro.

Vänsterpartiet vill ta ansvar för en bra välfärd. Men det innebär en del förändringar emot dagens läge i Örebro.

-När det gäller äldreomsorgen måste den vara trygg och då fungerar det inte med de privatiseringar som alla andra partier drivit igenom och vill fortsätta med, säger Martha Wicklund.

Förskolan är också prioriterad.

-Alla barn ska ha rätt att få utvecklas och bli sedd i en trygg miljö, därför måste vi minska barngrupperna i förskolan och se till att förskollärare och lärare får mer tid med barnen och eleverna och mindre tid med administration, säger Cecilia Lönn Elgstrand, fjärdenamn på listan.

Även om Örebro varit bra på att bygga bostäder så saknas bostäder för stora grupper som har låg inkomst.

-Då fungerar det inte att sälja ut allmännyttan som de andra partierna gjort, säger Linn Josefsson – nummer tre på listan och fortsätter:

-Förutom att vi vill bygga fler ställen att bo så vill vi också bygga fler platser att leva på. Därför ser vi hur Holmen behöver byggas som en levande stadsdel för det fria kulturlivet där det också ska gå att väsnas och synas lite.

Den punkt som står ut mest i programmet är kanske den om sex timmars arbetsdag på fyra enheter – en i vardera: socialtjänst, förskola, hemtjänst och hemsjukvården.

Sex timmars arbetsdag fungerar. Vi genomför det just nu runt om i hela landet. Det leder till högre kvalité i verksamheten samtidigt som sjukskrivningarna och behovet av vikarier minskar. Kommunen måste också bli en bättre arbetsgivare än idag för att kunna rekrytera kompetent och rutinerad personal, säger Martha Wicklund (V).

– Utifrån den erfarenheten som finns blir det vinst för hela samhället men i början så klart en kostnad vilket vi budgeterat för, det gjorde vi redan i den budget vi presenterade i början av året, säger Murad Artin (V).

 

Ur Vänsterpartiets valprogram:

 • Äldreomsorgen bör drivas i kommunal regi. Alla som har äldreomsorg ska ha rätt till åtta timmar avgiftsfri omsorg i månaden att bestämma själv över.
 • Gruppstorlekarna i förskolan ska minskas och pedagogerna ska bli fler.
 • Likställ färdtjänst med kollektivtrafik och ha samma pris på biljetten.
 • Avgiftsfritt på bussen för vuxna med barnvagn och personer över 70 år.
 • Tretimmarsbiljett på bussen för alla i kommunen och med färdtjänst.
 • Fler hyresrätter med rimlig hyra.
 • Bryt hederskulturen. Stoppa sexuella trakasserier och mäns våld mot kvinnor genom att: Utbilda all personal i förskola och skola, fritidshem om jämställdhet, normer, genus.
 • Tidigare sex- och samlevnadsundervisning om samtycke.
 • Feministiskt självförsvar i skolan.
 • Starta ett miljöjobbcentrum i samarbete mellan näringslivet, kommunen, regionen, universitetet, arbetsförmedlingen och civila samhället för fler gröna jobb och minskad arbetslöshet.
 • Gör om området Holmen till center för det fria kulturlivet.
 • 6 timmars arbetsdag – möjlighet att jobba – tid att leva. Inför förkortad arbetstid på fyra enheter i kommunen.

Kontakt:  Cecilia Lönn Elgstrand 0765-511094

Murad Artin 070-3760398

Kopiera länk