• Hem
  • 50 år efter för...
Debattartiklar

50 år efter första pridemarschen är det långt kvar till jämlikhet

”Sexuell jämlikhet” och ”Alla har lika värde” – så löd några av budskapen på plakaten när ca 15 personer samlades på Järntorget i Örebro för att demonstrera i Sveriges första pridemarsch. Detta var den 15 maj, 1971. De marscherade för vad som borde vara en självklarhet – alla människors lika värde oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Har vi uppnått det, kanske du frågar dig? Svaret: delvis, men vi har en lång väg kvar innan vi har jämlikhet på riktigt.

Vissa viktiga framsteg har gjorts: från och med 1979 betraktas inte längre homosexualitet som en sjukdom, sedan 2009 tillåts samkönade äktenskap och samkönade har också rätt att prövas som adoptivföräldrar.

Men det finns även krafter som vill ta bort och inskränka hbtq-personers rättigheter och möjligheter.

I Polen har den konservativa regeringen infört så kallade hbtq-fria zoner i ett hundratal kommuner och regioner. I Örebro vill flera partier stoppa viktiga förebyggande insatser som hbtq-diplomeringar av kommunal verksamhet. Flera kommuner runt om i landet, särskilt de som styrs av Sverigedemokraterna, har aktivt jobbat för att stoppa viktiga delar av arbetet som ifrågasätter heteronormen. Vi ser runtom i Sverige och Europa en utveckling som gör livet som hbtqi-person inte bara svårare, men också mycket farligare.

Vänsterpartiet vill att hbtqi-personer ska känna sig trygga och välkomna i Örebro. Så är det tyvärr inte idag. Transpersoner drabbas i högre grad än andra av psykisk ohälsa och är överrepresenterade i självmordsstatistiken. Vi vill därför bland annat satsa på förstärkt transkompetens inom elevhälsan samt att kommunen upprättar ett minnesmärke för att uppmärksamma Sveriges första pridemarsch. Att denna historiska händelse ägde rum just i Örebro är något vi i Vänsterpartiet är stolta över, ett minnesmärke skulle vara ett bevis på att Örebro kommun står upp för alla människors lika värde.

I riksdagen har Vänsterpartiet bland annat fått igenom införande av registrerat partnerskap, att homosexuella skyddas av lagar om hets mot folkgrupp, rätt till insemination för lesbiska par och rätt till bostadsbidrag för homosexuella sambopar. Under tiden som Vänsterpartiet har varit med och styrt Region Örebro Län har ett bra bemötande oavsett läggning eller könsuttryck varit en viktig fråga för oss, och många verksamheter har hbtq-diplomerats, däribland ungdomsmottagningar, hudkliniken och Ängens vårdcentral.

Att värna om alla medborgare i Örebro innebär även att vi måste våga satsa på utbildning, förståelse och tolerans. Utbildning och kompetenshöjande insatser måste få kosta pengar, alternativet är okunskap och ur denna okunskap kan både hat och främlingsfientlighet växa. En ökad förståelse och acceptans för människors olikheter skulle göra vårt samhälle mycket starkare. Att lokala partiföreträdare, i kommunfullmäktige som är kommunens högst beslutande organ, ägnar sig åt att killgissa sig till att förebyggande insatser inte behövs samtidigt som fakta och forskning avfärdas är en farlig utveckling som riskerar att ställa grupper mot varandra.

Vänsterpartiet välkomnar kommunala hbtq-diplomeringar. Kanske vore det en bra idé att börja med alla ledamöter i kommunfullmäktige för att kunna föra ett seriöst samtal kring denna viktiga fråga framöver.

Martha Wicklund,

Kommunalråd, Vänsterpartiet Örebro

Fotnot: Den 15 maj kl. 11-12 anordnar Vänsterpartiet Örebro ett livesänt panelsamtal för att uppmärksamma 50-års jubileet av Sveriges första pridemarsch. Medverkar gör Vänsterpartiets EU-parlamentariker Malin Björk samt författaren och debattören Mian Lodalen. Samtalet leds av kommunalråd Martha Wicklund.

Kopiera länk