• Hem
  • Även ekonomiskt...
Debattartiklar

Även ekonomiskt våld drabbar kvinnor

Under 2020 mördades 17 kvinnor av en partner som de levde i en parrelation med. Kvinnor utsätts i högre grad av våld som de måste uppsöka hjälp för, och utöver detta finns ett stort mörkertal av kvinnor som av olika anledningar inte kan, får eller törs söka hjälp eller anmäla sin förövare. Våldet mot kvinnor är ett av våra största samhällsproblem, det måste motarbetas och stoppas på alla nivåer.

Den 25 november var det internationella dagen mot våld mot kvinnor. När vi talar om våld mot kvinnor så tänker många på det fysiska våldet som är mer synbart i form av blåmärken, blåtiror eller brutna ben. Vissa tänker också på det psykiska våldet, som inte syns, men som lämnar stora mentala ärr och orsakar stort lidande.

Det finns även en annan typ av våld som i högsta grad drabbar kvinnor: det ekonomiska våldet. Det ekonomiska våldet är en sorts våld som kan påverka den utsatta kvinnan många år efter hon lämnat den våldsamma mannen. Det är inte helt ovanligt att en misshandlande man tar lån, skaffar kreditkort eller kanske en ny mobil i kvinnans namn. Det finns kvinnor som sitter med stora pärmar fulla med räkningar från diverse lån och krediter av olika slag som mannen tagit ut i hennes namn. Pärmar med skulder som kvinnan sedan måste spendera många år med att försöka betala tillbaka. Till den utsattheten så medföljer att kvinnor generellt har lägre lön och ofta tagit mer ansvar för barnen vilket innebär att de oftast tagit ut mer föräldraledighet och vård av barn. Det är tack vare dessa dåliga förutsättningar som det ekonomiska våldet fortsätter att drabba kvinnor, det kan följa en kvinna under en hel livstid.

Det är ofta dessa kvinnor som har jobbat och slitit för att få vardagen och livet att gå ihop, men som likväl ändå endast får garantipension när de väl går i pension. Det är dessa kvinnor som vi i Vänsterpartiet vill hjälpa när vi sätter upp kravet om att höja garantipensionen. Det är alla de kvinnor som gjort nästan allt obetalt hemarbete, som offrat sin långsiktiga ekonomiska stabilitet för att ta hand om barnen och som sitter med effekterna av långvarigt ekonomiskt våld. Det är för alla er kvinnor som Vänsterpartiet tar kampen för ett jämställt samhälle.

Nästan hälften av landets kvinnliga pensionärer har garantipension till någon del. Att de har garantipension betyder däremot inte att de inte har jobbat. Det betyder att man har en låg pension trots att man har jobbat ett helt arbetsliv, att man haft väldigt låg inkomst, att man arbetat deltid och tagit ett stort ansvar för hushållsarbetet, att man slitit ut sig i ett hårt arbetsliv och tvingats gå i pension i förtid. Vi behöver därför höja de lägsta pensionerna. Vi har genom politiska beslut möjlighet att höja garantipensionen och det skulle få snabb effekt för de som behöver det allra mest.

Det är dags nu att ta tag i mäns våld mot kvinnor på riktigt, att motverka de långsiktiga konsekvenserna av våldet och ojämlikheten. Vi måste arbeta för ett jämställt samhälle där både män och kvinnor har samma möjligheter, där vi spräcker glastaken och där ingen kvinna stannar i en destruktiv relation på grund av en dålig ekonomi. Att höja garantipensionen är en viktig pusselbit för att ställa om till det samhället.

Martha Wicklund,

Kommunalråd Vänsterpartiet Örebro kommun

 

Kopiera länk