• Hem
  • Avskaffa religi...
Debattartiklar

Avskaffa religiösa och vinstdrivna skolor och förskolor

Lagom till årets skolavslutning meddelade Skolinspektionen att en Örebroskola måste stänga. Al-Azharskolan som finns i Mellringe och i Vivalla har fått sitt tillstånd indraget. Skolinspektionens beslut verkar vara baserat på signaler från Säpo och att en person i skolans styrelse varit ansluten till IS i Syrien. Det är naturligtvis mycket allvarligt. En sådan person bör inte sitta i styrelsen för någon skola.

Nu är det viktigt att barnens skolgång säkras och att familjer och barn får ett tryggt besked om var och hur de ska gå i skolan från höstterminen och att de tas emot väl på sina nya skolor. Det är Örebro kommuns ansvar.

Huruvida barnen på Al-Azharskolan radikaliserats eller ej verkar inte besvaras idag men farhågorna bör naturligtvis tas på största allvar och insatser måste sättas in för barnens skull om detta har skett.

Men jag och Vänsterpartiet anser inte att problem med religiösa friskolor och förskolor enbart är ett problem när det handlar muslimsk inriktning. Införandet av fristående skolor, såväl vinstdrivande som på konfessionell (dvs religiös) grund, har bidragit till att elever med olika bakgrund i allt mindre utsträckning möts i en gemensam skola. Att barn redan i förskolan och skolan sätts i olika skolor utifrån föräldrarnas egen religion förstärker tyvärr bara klyftor och segregation.

Vänsterpartiet vill se en jämlik och likvärdig grundskola för alla barn. En skola för ett demokratiskt samhälle handlar inte bara om att utbilda för arbetslivet – den handlar också om allas rätt till kunskap. Grundskolan som är obligatorisk spelar en särskilt viktig roll för att förmedla respekten för de mänskliga rättigheterna, jämställdhet mellan könen och det gemensamma ansvaret för miljön. Undervisningen ska vara saklig, allsidig och fri från konfessionella inslag. Skolan ska både förmedla demokratiska värden och ge alla elever möjlighet till kunskap.

Vi anser att det är ett stort problem att det finns flera religiösa förskolor och skolor i Örebro kommun. Det gäller både kristna och muslimska förskolor och skolor. Det betyder naturligtvis inte att vi vill förbjuda religion – vi är tvärtom ett parti som håller religionsfriheten högt. Vi vill däremot säkerställa att den är frivillig och inte något påtvingat. Religiös eller annan ideologisk påverkan ska därför inte förekomma i förskolan eller i skolan oavsett om det handlar om obligatoriska eller frivilliga inslag i utbildningen. Det är också viktigt att religionen inte påverkar vad som lärs ut i förskolor och skolor. Skolan måste bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet och inte tvinga på eleverna åsikter eller andra livsval.

Med den bakgrunden är det flera förskolor i Örebro som borde stänga. Vi önskar såklart att inga elever ska behöva vara med om att deras skola stängs ner på ett så plötsligt och osäkert sätt som skedde med Al-Azharskolan. Men om vi vill ha en skola som både skapar mer sammanhållning och förståelse i samhället och samtidigt ger alla barn rätt till kunskap och samtidigt säkerställa religionsfriheten borde både religiösa och vinstdrivna förskolor och skolor avskaffas.

Cecilia Lönn Elgstrand

Skolpolitisk talesperson, Vänsterpartiet Örebro kommun

Kopiera länk