• Hem
  • Din trygghet är...
Debattartiklar

Din trygghet är politikens ansvar

Söndag den 11 september väljer svenska folket inriktning för politiken i vårt land. Sverige och världen står inför stora utmaningar, men också inför stora möjligheter. 30 år av nedskärningar, privatiseringar och marknadsexperiment inom välfärden har lett oss till den punkt där vi är idag. Under 30 år har politiken lämnat över ansvaret för viktiga samhällsfunktioner till marknaden.

Vi ser nu effekten, och det är du som får betala – När biljettpriserna inom kollektivtrafiken fortsätter att öka samtidigt som vi alla vet att bilåkandet måste minska. När elever i friskolor får glädjebetyg och är sämre rustade för både arbetsliv och högre studier samtidigt som ägarna plockar ut miljonvinster. När underbemanningen inom äldreomsorgen utgör en fara för både anställda och de äldre. Det är du som skattebetalare, elev, vårdtagare och människa som tvingas betala när marknaden får styra över våra grundläggande samhällsfunktioner.

Det är dags att återta kontrollen. Det är politikens ansvar att grundläggande samhällsfunktioner som skola, vård och omsorg fungerar. Det är politikens ansvar att se till att den ensamstående undersköterskan har en lön som räcker för att kunna köpa mat till sina barn. Det är politikens ansvar att sätta stopp för skenande elpriser som trissas upp av marknaden. Det är politikens ansvar att stoppa klimatkrisen och säkra människans och planetens överlevnad.

Vänsterpartiet har politiken för att återta kontrollen. För trots att övriga partier gjort allt i sin makt för att hålla oss utanför inflytande under den gångna mandatperioden så har vi fått igenom konkreta förändringar. Vi har stoppat marknadshyror, förbättrat sjukförsäkringen och höjt pensionerna. Med ditt stöd kan vi sätta stopp för marknadsskolan, få ordning på underfinansieringen av välfärden och ta ansvar för den kraftiga klimatomställning som krävs.

Endast Vänsterpartiet har en ekonomisk politik för kraftig klimatomställning. Vi föreslår ett historiskt omfattande investeringsprogram för klimatet på 700 miljarder kronor. Investeringsprogrammet fokuserar på infrastruktur, elproduktion och bostadsbeståndet. Här ingår resurser för alltifrån laddinfrastruktur och stambanor för höghastighetståg, till klimatanpassad renovering av miljonprogrammen. Med vårt förslag skulle Sverige ta rejäla kliv mot att bli världens första fossilfria välfärdsland samtidigt som vi skulle skapa ca 80 000 jobb inom privat sektor.

Coronapandemin visade hur sårbar vår välfärd blivit av åratal av marknadsexperiment och underfinansiering. Till och med borgerliga partier tycktes inse problemen med en alltmer marknadsstyrd välfärd. Tyvärr var det som ofta från högerpartier, som nu alltmer anammar SD-populism, mest tomma ord. Återigen är det Vänsterpartiet som agerar när andra snackar. I stället för applåder har Vänsterpartiet under den gångna mandatperioden höjt lönerna för bland annat undersköterskor, personliga assistenter och barnskötare i kommunen. Vi kommer att fortsätta sträva efter mer rättvisa löner även den kommande mandatperioden.

Inom regionen har vi föreslagit en arbetsförkortningsmodell med bibehållen lön för personal på akuten och inom förlossningsvården. I kommunen föreslår vi sex timmars arbetsdag med bibehållen lön för personal inom förskola och äldreomsorg.

Vi vill stärka kollektivtrafiken i hela länet och återinföra tre-timmarsbiljett på bussen. Vi kommer att fortsätta att kämpa för att behålla en stark allmännytta i Örebro där renoveringar kan göras utan chockhöjda hyror som följd.

Vi är beredda att ta ansvar. Kom med oss i kampen för ett samhälle med trygghet för alla – rösta på Vänsterpartiet!

 

Johan Stolpen

Första namn på riksdagslistan, Vänsterpartiet Örebro län

 Jessica Carlqvist

Första namn på regionlistan, Vänsterpartiet Region Örebro län

 Martha Wicklund

Första namn på kommunlistan, Vänsterpartiet Örebro kommun

Kopiera länk