• Hem
  • Kampen mot rasi...
Debattartiklar

Kampen mot rasism måste föras på alla nivåer

Vi har i Sverige, sommaren 2021, en situation där samtliga högerpartier är beredda att bilda regering med ett aktivt stöd av ett öppet rasistiskt och främlingsfientligt parti med stark nazistisk bakgrund. Att en sådan situation ens kan uppstå i dagens Sverige är ett hån mot alla de som flytt sina hemländer i hopp om ett bättre och, framförallt, tryggare liv. Det är också ett hån mot alla människor med utländsk bakgrund som dagligen sliter inom välfärden, som ser till att grundläggande samhällsfunktioner fungerar 7 dagar i veckan året om. Det handlar om viktig personal inom vården och omsorgen, om busschaufförer, läkare och ingenjörer.

För oss i Vänsterpartiet är det viktigt att kampen mot rasism förs på flera nivåer: mot strukturell rasism och diskriminering, mot uttalat rasistiska grupper och partier, mot rasistiska tendenser i etablerade partiers politik, mot ökande klasskillnader och för en generell välfärdspolitik som omfattar alla kvinnor och män – invandrade som infödda. Vi tror att ett jämlikt samhälle som välkomnar våra olikheter är ett bättre och starkare samhälle.

Att ställa grupper mot varandra är en taktik som har använts genom historien, men den används även i allra högsta grad idag. För rasistiska och främlingsfientliga partier som Sverigedemokraterna är minskad invandring svaret på alla vår tids stora utmaningar och högerpartierna följer lydigt efter i den inhumana tävlingen om vilket parti som kan stänga ute flest män, kvinnor, icke-binära och barn som flyr, krig, förföljelse, svält och död.

I Örebro kommun har vi främlingsfientliga och populistiska partier som anser att utrikesfödda ska assimileras, det vill säga att de helt ska överge sin egen kultur och kulturella identitet. Partier i Örebro kommuns högst beslutande organ har till och med talat om att de vill tvångssterilisera vissa grupper.

Vänsterpartiet står istället för en politik som skapar framtidstro och bekämpar de orättvisor och försämrade villkor som får människor att leta efter syndabockar.

Samtidigt som rasistiska, populistiska och andra partier på högerkanten felaktigt beskyller invandringen för att vara vår tids största problem så blir det allt mer uppenbart att de inte har några lösningar på samhällets verkliga problem. Istället bidrar deras enkelspåriga retorik till ökande våld och rasism mot dem av oss som är afrosvenskar, romer, muslimer eller judar. Otryggheten splittrar oss och ställer oss mot varandra. När arbetskraft delas in i grupper och ställs mot varandra öppnar det för att arbetsvillkor, löner och trygghetssystem dumpas.

För att motverka strukturell rasism driver Vänterpartiet i riksdagen bland annat på för att myndigheter ska prioritera upp bekämpningen av rasistiska, främlingsfientliga och homofobiska brott. Vi vill även ge Polismyndigheten möjlighet att utveckla nya arbetsmetoder för att undvika diskriminering. På kommunal nivå har vi drivit på för ungas rätt till modersmålsundervisning och anonymiserade anställningsprocesser. Vi har fått igenom höjda löner inom kvinnodominerade yrken och engagerat oss i utvisningsärenden som inte skett på rättssäkra grunder.

Vänsterpartiet kommer aldrig att sluta kämpa för ett mer inkluderande samhälle fritt från rasism och främlingsfientlighet. För i Vänsterpartiets Sverige spelar alla människor en viktig roll, där behövs alla!

Martha Wicklund

Oppositionsråd, Vänsterpartiet Örebro kommun

Kopiera länk