• Hem
  • Konsten är skil...
Debattartiklar

Konsten är skillnaden mellan överlevnad och liv

Nyligen, strax efter att ryssarna drog sig tillbaka från Kiev i Ukraina, hörde jag ett reportage därifrån på radion. Reportern besökte ett återöppnat konstgalleri. Han frågade om det verkligen var det viktigaste just nu, det fanns ju så många andra akuta problem att ta tag i. Galleristen svarade att hon mycket väl var medveten om läget – just därför var det viktigt att öppna igen. Hon menade att konsten står för allt det som utgör livet förutom den rena överlevnaden.

En liknande inställning hade Winston Churchill under Andra världskriget. När Storbritannien var på knäna och alla resurser behövdes till försvaret så vägrade Churchill att stänga teatrarna. Vad har vi kvar att försvara om vi stänger dem, var hans argument.

En levande kultur och ett konstliv är helt avgörande för samhället. Det är en viktig del av skillnaden mellan överlevnad och liv.

Detta tycks många inse. Det finns ingen politiker som säger att hen är mot kultur. Men samtidigt vimlar det av ”besparingsförslag” som går ut på att stänga små biblioteksfilialer, att göra det dyrare att gå på kulturskolan och att kapa föreningarnas bidrag. För Örebros del är ett av de mest tydliga exemplen på kulturpolitik i praktiken att vi inte har haft ett fungerande länsmuseum sedan 2018. Byggnaden behöver renoveras och Region Örebro län, som ansvarar för ekonomin, har inte kommit till skott. Museibyggnaden har stått stängd så länge att läget verkar ha normaliserats. Kanske kan den öppnas igen 2024, det verkar osäkert. Ingen särskild debatt har uppstått omkring det faktum att örebroarna inte har tillgång till sina gemensamma minnen. Det är naturligtvis en viktig demokratifråga att ha kunskap om sin egen historia. Det borde vara en rättighet.

Tillgång till historia och kultur är avgörande för att kunna delta i samhällsutvecklingen. Kulturarvet måste vara tillgängligt. Det är själva grundförutsättningen. När den är uppfylld kan vi kritiskt granska vårt arv och dra lärdomar av det.

Historien och kulturen måste gestaltas av kulturskapare. Många av dessa arbetar som frilansare utan tillgång till normala trygghetssystem och utan någon framtida pension att tala om. Samhället behöver konsten och kulturen. Därför är det ett samhällsansvar att skapa trygga villkor för de professionella kulturskaparna.

En radikal och vänsterinriktad kulturpolitik handlar mycket om att värna om det bestående: Bibliotek som fortsätter att tjäna medborgarna decennium efter decennium. En kulturskola som inte plötsligt är utlagd på entreprenad. Ett länsmuseum som visar kommunens och länets historia. En klassisk orkester som håller liv i det gamla och kan presentera det nya. En teater där samtiden kan jämföras med århundraden av livserfarenheter.

Peter Ekström (V)

Kandidat på kommunlistan

Kopiera länk