• Hem
  • Med kultur och ...
Debattartiklar

Med kultur och fritid startar vi om samhället

Vi vänsterpartistiska ledamöter i Kultur- och Fritidsnämnden vill slå ett slag för vårt viktiga område, som ofta glöms bort bland andra sektorer, men som likväl är viktigt för kommuninvånarna. Sveriges många framgångar bygger ofta på kultur- och föreningslivet. Framförallt för alla barn och ungdomar som deltar i kommunala verksamheter som kulturskolan, går till våra bibliotek eller som är aktiva i någon av alla idrottsföreningar som finns runt om i kommunen. En välfungerande kultur- och fritidsverksamhet är också avgörande för det så kallade ”svenska musikundret” och alla idrottsframgångar genom åren. Att vi har en stor bredd av verksamheter, gör också att många blir väldigt duktiga på det de gör!

Vi anser att kultur- och fritidsverksamhet alltid är en del av kommunens absoluta kärnuppdrag och ofta avgörande för hur samhället mår och fungerar. Vi vet, och forskare vet, hur viktig en meningsfull fritid är för både unga och vuxna. Att få utöva och uppmuntras att utöva sitt stora intresse har visat sig vara otroligt viktigt för invånarnas psykiska hälsa och välmående. Att få skapa, vara delaktig och kreativ och att lära sig samarbete, är ofta grunden för många andra aktiviteter, som skolan till exempel. I slutänden är det en viktig del för att vår demokrati ska fungera. Kultur- och fritidsverksamhet är också det absolut bästa verktyget vi har för att förebygga olika sociala problem och kriminalitet.

Redan innan pandemin bröt ut har kultur- och fritidsområdet varit väldigt eftersatt i vår kommun och området är ganska lågt prioriterat. Efter år av nedskärningar ser vi att det är svårt att få pengarna att räcka till. Vi som sitter i de politiska nämnderna och som bland annat tar emot ansökningar från olika föreningar, ser vad det får för konsekvenser när pengarna inte räcker. För trots att det blir både fler föreningar och fler unga som vill ägna sig åt olika aktiviteter när kommunen växer så snabbt som den gör, är det snarare färre som får del av kommunens resurser. Kommunen tvingas att prioritera bland de föreningar och grupper som har de största behoven. Det handlar ofta om svåra ställningstaganden, när en förening får stöd men inte en annan.

Vi i Vänsterpartiet tycker det är dags att vi börjar prioritera det här området mycket högre än vad vi gör idag. Här tror vi att de flesta andra partierna håller med oss. Under hösten är det dags för partierna att göra sina budgetförslag inför kommande år. Vänsterpartiet strävar alltid efter att freda just det här området från skadliga nedskärningar. Vi kan inte acceptera nedskärningar på kommunens unga, äldre och extra utsatta. Besparingar på unga idag riskerar alltid att leda till andra problem och större kostnader längre fram. Men vi ser också att det inte räcker med att inte skära ner, kommunen skulle istället behöva satsa mer och investera mer i våra unga generationers framtid.

Därför vill vi uppmana alla partier som håller med om hur viktiga kultur- och fritidsfrågorna är, att prioritera området så att det även märks i form av ökade anslag. När pandemin är över och alla kan börja träffas igen är det viktigt att våra barn och unga får bästa tänkbara förutsättningar att leva fullt ut. Då måste våra kultur- och fritidsverksamheter stå redo och vara motorn i att starta om samhället!

Tore Mellberg & Nadia Abdellah

Kulturnämnden, Vänsterpartiet Örebro kommun

Farima Shabanzadeh & Kåge Svensson

Fritidsnämnden, Vänsterpartiet Örebro kommun

Kopiera länk