• Hem
  • Slöseri när fri...
Debattartiklar

Slöseri när fristående skolor och förskolor fått dubbel ersättning

Fria förskolor och skolor överkompenseras av Örebro kommun med cirka 4,5 miljon kronor om året jämfört med kommunala skolor.

Det är fel och måste stoppas omedelbart menar Vänsterpartiet. Övriga partier i programnämnd barn- och utbildning tycker dock att det räcker om vi stoppar den här felfördelningen först vid årsskiftet. För oss är det självklart att de här pengarna inte ska fortsätta gå ut till vissa skolor utan ska komma alla barn i Örebro till del. Dessutom skulle flera andra delar av modellen ses över.

Nyligen uppdagades det att administrativa kostnader betalas ut två gånger till fristående förskolor och skolor men inte till kommunala. Ersättning för administration finns i resursfördelningsmodellen till fristående aktörer både inbakad i ersättning för lokaler och som en extra post. Hur länge utbetalningarna pågått kan ingen svara på mer än att det ska ha skett i ”flera år”. Vänsterpartiet har i flera olika sammanhang ifrågasatt modellen då vi misstänkt att friskolorna fått för mycket i tilldelningen, svaren har då varit att allt är i sin ordning. Nu visar det sig dock vara fel.

Och det här är inte enda problemet med hur medel fördelas till fristående förskolor och skolor. När kommunens bolag Futurum renoverar och bygger nya skolor och förskolor får det till följd att hyrorna höjs. Inte så märkligt alls om det inte var så att ersättningen till de fristående aktörer som finns i kommunen också höjs automatiskt, trots att de inte fått ökade lokalkostnader. Det innebär att varje renovering eller nybyggnation blir mycket dyrare för kommunen än vad som syns i hyresavtal och kalkyler.

Förutom att stoppa slöseriet och överkompensationen genast måste kommunen också se hur eleverna i kommunala skolor kan kompenseras för den satsning de gått miste om i ”flera år”.

För Vänsterpartiet och många andra är den här typen av överkompensation en i raden av tydliga exempel på varför skolan måste sluta drivas som någon slags marknadsskola.

Om friskolorna under flera års tid har fått 4,5 miljoner för mycket så kan det finnas fler sådana pengar att hämta hem, de är avsedda för utbildning för alla barn i Örebro.

Cecilia Lönn Elgstrand,

Skolpolitisk talesperson, Vänsterpartiet Örebro

Kopiera länk