• Hem
  • Starkare välfär...
Debattartiklar

Starkare välfärd med Vänsterpartiet

Örebro kommun står inför stora utmaningar kommande år där till exempel den ökande äldre befolkningen utgör en del. Under coronapandemin har det blivit smärtsamt tydligt att underbemanningen tillsammans med en allt mer privatiserad äldreomsorg har inneburit en enorm press och stort lidande för både personal och de äldre i behov av stöd och vård. Många års hyvlande och nedskärningar inom välfärden har lett till en situation där ansvariga tjänstemän i kommunen menar att det inte längre finns några områden kvar att skära ner på. Det är med andra ord tydligt att hela verksamheter måste läggas ner om styrande partier S, C och KD vill gå vidare med ytterligare nedskärningar i välfärden.

Vad ska vi då lägga ner? Är det den förebyggande verksamheten som ska få stryka på foten eller är det något annat som inte är viktig verksamhet? Är det så vi vill ha det, vill vi ha en välfärd som är så pass pressad och slimmad att den inte tål minsta förändring, än mindre en pandemi? Det sistnämnda är tyvärr något som många forskare varnar för att vi kommer se mer av i framtiden när trångboddheten ökar, temperaturen stiger och vi blir allt fler på jorden.

I vårt budgetförslag Ett Örebro för Alla presenterar vi, till skillnad mot styrande partier, ett fullt finansierat budgetförslag utan nedskärningar som slår hårt mot gamla, sjuka och barn. Vi hoppas, för alla örebroares bästa, att även styrande partier inser att välfärden inte klarar av ytterligare nedskärningar. Vänsterpartiet vill stärka välfärden, inte montera ner den. Detsamma gäller för de återkommande och skadliga privatiseringarna inom skolan och äldreomsorgen. Gång på gång ser vi exempel på hur privata aktörer gör stora vinster, och det är du som skattebetalare som betalar. Det lyfts hela tiden att privata aktörer ska arbeta mer kostnadseffektivt men i de verksamheter som privata bolag är involverade i så fortsätter kostnaderna att skena. Inom hemvården gick ett plusresultat till över 100 miljoner kronor minus på bara ett par år. För Vänsterpartiet är det så viktigt att alla skattepengar går till de äldre, barnen och de sjuka, inte ner i fickan på aktieägare. Ett stort problem med privata aktörer i välfärden är just det att kommunen alltid är ansvarig för kommuninvånarna. Det betyder att kommunen måste ta höjd för och vara beredd att ta över elever från skolor som stängs eller ta hand om äldre när deras privata omsorgsföretag går i konkurs. Vi har tyvärr sett exempel på samtliga.

För oss i Vänsterpartiet utgör välfärden en av samhällets grundpelare. Utan en fungerande välfärd kommer vi aldrig ha ett fungerande samhälle. Med ca 12 000 anställda är Örebro kommun den största arbetsgivaren i kommunen, en stor del av dessa anställda arbetar inom välfärdsyrken. Så när befolkningsmängden ökar så behöver också fler välfärdsarbetare anställas, och de behöver bra arbetsvillkor och rimliga löner. Vad de inte behöver är delade turer, ökad belastning, färre arbetskamrater och dålig löneutveckling. Örebro kommun har ett tydligt mål om att bli en bättre arbetsgivare, men vi har svårt att se hur ytterligare nedskärningar och privatiseringar skulle gynna den enskilda undersköterskan, barnskötaren eller personliga assistenten. Vänsterpartiet har därför drivit igenom en satsning riktad till de yrkesgrupper som har de lägsta lönerna i kommunen. I praktiken innebär det att över 4 000 kommunanställda får en höjd lön med 1 800 kr per år.

Under coronapandemin har vi fått lära oss vad det innebär när välfärden inte får de pengar som de behöver, när viktiga resurser istället slösas bort på ideologiska ställningstaganden som att tvinga igenom privatiseringar till vilket pris som helst. Låt oss nu dra lärdomar av detta för att komma ut starkare ur pandemin. Låt oss förbättra och satsa på välfärden istället för att fortsatta den nedmontering som Socialdemokraterna, glatt påhejade av Centerpartiet och Kristdemokraterna, är i full färd med.

Nu är det dags att styra om riktningen för kommunens viktiga verksamheter. Det är dags att sluta upp med kostsamma privatiseringsexperiment och se till att varje skattekrona går dit den ska. För det är endast genom en stark välfärd som vi skapar ett Örebro för alla.

 

Martha Wicklund

Oppositionsråd, Vänsterpartiet Örebro

Kopiera länk