• Hem
  • Visst borde all...
Debattartiklar

Visst borde alla barn få samma chans? 

Genom en bra förskola och skola kan vi ge alla barn oavsett familjebakgrund goda förutsättningar. Det är också ett av skolans uppdrag – att ge varje barn stöd utifrån de egna behoven, en så kallad kompensatorisk skola. Men så ser det tyvärr inte ut idag. Under de senaste 30 åren har politiker lämnat över makten över skolan till privata företag. Det vill vi förändra. Det är fullt möjligt – en majoritet av svenska folket är nämligen emot att privata aktörer ska kunna plocka ut vinst ur skolor.

För att göra sina vinster väljer de stora skolbolagen bort elever med behov av extra stöd, de skär ner på lärartätheten och anställer färre utbildade lärare. De delar ut högre betyg än den kommunala skolan, men deras elever klarar sig sämre när de går vidare till universitet och högskolor. Men det är inte bara de elever som går i friskolan som drabbas av bolagens vinstjakt. När en friskola startar och den kommunala skolan förlorar elever förlorar den också de elevernas skolpeng. Eftersom skolans utgifter till stor del består av fasta kostnader betyder det mindre pengar kvar till eleverna.

Vänsterpartiet vill införa ett vinstförbud där det inte längre är tillåtet att göra vinster på skolverksamhet. Det behövs hårdare kontroll när nya friskolor startar, men även ett förbud mot de köer som många friskolor använder där bara de som köat sedan födseln får plats på skolan. I storstäder har till exempel två av tre friskolor inte en enda nyanländ elev, medan vissa kommunala skolor tar emot många. Vi tror att det blir bättre om barn med olika bakgrund möts och att skolan blir mer jämlik då. Det måste också finnas stöd till alla de elever som behöver extra hjälp, oavsett vilken skola de går på.

De som drabbas av det nuvarande systemet är i första hand eleverna som inte får den utbildning de hade kunnat få. Deras framtid äventyras då de får svårare att vidareutbilda sig eller få ett arbete och deras mående påverkas av känslan av misslyckande. Men skolan är också avgörande för Sverige som land, vi är beroende av att kommande generationer får bästa möjliga utbildning.

Brister i förskolan och skolan riskerar att leda till så mycket negativt för barnet och samhället både nu och i framtiden. Genom satsningar på barn och unga motverkas däremot exempelvis social och ekonomisk utsatthet, otrygghet, psykisk ohälsa och kriminalitet.

Därför behövs satsningar redan i förskolan som ger alla barn en god uppväxt med duktiga pedagoger, mindre förskolegrupper och där personalen räcker till och har tid för varje barn.

Många partier säger att de vill satsa på skolan och på ett tryggare Sverige men det är bara Vänsterpartiet som ser att det behövs ett systemskifte och inte bara små punktinsatser. Det handlar om varje barns rätt till en bra framtid.

Cecilia Lönn Elgstrand  

Skolpolitisk talesperson Vänsterpartiet Örebro

Kopiera länk