Vänsterpartiet Örebro

Sänkta ambitioner för modersmålsundervisningen

Cecilia Lönn Elgstrand; (V

Pressmeddelande

 Förändringar i och med terminsstarten har gjort att det blivit svårare för en del elever att läsa sitt modersmål.

Det rimmar illa med Örebro kommuns ambitioner att höja måluppfyllelsen, säger Cecilia Lönn Elgstrand (V) skolpolitisk talespersonför Vänsterpartiet i Örebro.

I projektet topp 25 2025 satsar Örebro kommun på att höja skolresultaten. En grupp av elever som ibland har svårare att klara målen i skolan är flerspråkiga elever.

– Att läsa sitt modersmål är dokumenterat bra för språkutvecklingen och kunskapsinhämtningen i stort. Det är också en rättighet enligt lagen, säger Cecilia Lönn Elgstrand (V).

I och med höstterminens start hade organisationen för modersmålsundervisningen förändrats på ett sätt som nu gör att flera elever kan ha svårt att delta i modersmålsundervisningen.

En del elever får inte längre undervisning på sin skola och för vissa elever börjar modersmålsundervisningen på en annan skola innan ordinarie skoldagen är slut.

-Det verkar som att Örebro kommun sänkt sina ambitioner ner till minimigränsen av vad vi måste göra enligt lagen och det tycker jag är dåligt. Särskilt när vi vet att det drabbar en grupp elever som behöver alla grepp som finns att tillgå för att nå målen, säger Cecilia Lönn Elgstrand (V).

Cecilia Lönn Elgstrand kommer att lyfta frågan om modersmål på Kommunfullmäktige onsdag 27 september. Under torsdagen 21 september lyfts frågan delvis också upp i Grundskolenämnden av Vänsterpartiets ledamot Åsa Häggström.

Örebro kommun bör byta bank

Murad Artin (V). Pressfoto: Sofie Isaksson.

Pressmeddelande

Örebro kommun har 1,5 miljard kronor i pensionsmedel insatt hos Nordea. När Nordea nu lämnar Sverige undrar jag om det inte är dags att Örebro kommun lämnar Nordea? Säger oppositionsråd Murad Artin (V).

Nordea har meddelat att de lämnar Sverige och flyttar utomlands. Det som ligger bakom flytten är bland annat regeringens förslag om ny bankskatt och höjda avgifter till den så kallade resolutionsreserven, som ska fungera som en buffert vid en eventuell finanskris.

Nordea har, trots att de lyckats påverka förslagen, valt att flytta sitt huvudkontor utomlands. Läs mer

Kontrollen av privata hemtjänsten skärps

Pressmeddelande

Bra att kontrollerna skärps, så att pengar för äldreomsorgen verkligen går till det dem är avsedda för. Det här har vi flaggat för sedan Lov infördes, säger Murad Artin (V).

Minoritetsstyret med S, C och Kd, beslutade igår att man ska införa en ny kontrollfunktion inom hemtjänsten. Genom det förväntar man sig stora besparingar. 24 miljoner förväntas sparas och utöver det ska tio nya personer anställas för att kontrollera så att de privata företagen får rätt ersättning och inte för mycket.

-Det är bra att det äntligen tas kommando över kostnaderna för privata utförare i hemvården. Men hur kunde de införa ett system där pengar betalas ut hur som helst? Säger Murad Artin (V).

Läs mer

Sommarkollo för seniorer även nästa år

Pressmeddelande

Vänsterpartiets politiska idé om en sommarvistelse för äldre
genomfördes för första gången i sommar och har varit
mycket uppskattad. Nu vill Vänsterpartiet se en fortsättning
2018 och vill se över möjligheten att fler ska kunna delta.

– Vad jag förstår och själv har upplevt på plats så har det varit en
väldigt lyckad satsning på precis det sätt vi önskade när vi lade fram
idén. Nu kommer vi jobba för att medel avsätts även för 2018, säger
Murad Artin (V).

Läs mer

Träffa oss på Örebro Pride

Lördag 26 augusti är det Örebro Pride.

 

Kl 15-21 finns vi i Stadsparken. Kom dit och bli ansiktsmålad, och snacka kärlek och asyl med oss.

Vänsterpartiet har egen del i prideparaden. Från kl 15 blir det pridemingel i partilokalen på Änggatan 5, och kl 17 går vi gemensamt till paradens samling utanför Scandic på Fabriksgatan.

Vi ses i parken och i paraden!

Vill du jobba med valrörelsen?

Vänsterpartiet Örebro söker en valorganisatör

Vill du vara med och bidra till att vi går framåt i kommunvalet 2018 i Örebro? Vi söker nu en valorganisatör som ska hjälpa oss i valarbetet. Vi förutsätter att du delar Vänsterpartiets värderingar som har sin grund i socialistiska och feministiska idétraditioner. Läs mer

Styret lyssnar på Vänsterpartiets kritik

Pressmeddelande från Vänsterpartiet Örebro

Murad Artin (V) Oppositionsråd

Under en presskonferens idag meddelande minoritetsstyret med S, C och Kd att man kommer att se över systemet med privatiseringar inom hemtjänsten, Lagen om valfrihetssystem (LOV). Vänsterpartiet har kritiserat systemet ända sedan det infördes och har löpande lyft upp alla de problem det medfört. Framförallt har LOV inom omsorgstjänster medfört enorma ekonomiska underskott och en närmast kollapsad arbetssituation för personalen, sedan det infördes 2014. Och valfriheten man pratat om har framförallt gällt företagen och inte för de äldre.

  • Det känns som flera förlorade år och hundratals miljoner av våra skattepengar har runnit iväg till övervinster i privata företag samtidigt som kommunens personal går på knäna. Det var dålig politik när det infördes och det får verksamheten lida för nu, säger Murad Artin (V) oppositionsråd i Örebro.

Läs mer

Radio 14 träffade Jonas Sjöstedt i Örebro

Radio 14 träffade Jonas Sjöstedt i Örebro

Budget Örebro kommun 2018

Budget Örebro kommun 2018

Missa inte vår föreläsningsserie

Samhällsmagasinet Rött

Samhällsmagasinet Rött